Blog

Jak są postrzegane i używane Instagram Stories oraz Aktualności na Instagramie?
Aktualności, Instagram

Jak są postrzegane i używane Instagram Stories oraz Aktualności na Instagramie?

To społeczność użytkowników Instagramu kształtuje charakter tej platformy. Kiedy więc reklamodawcy poprosili nas o bardziej zróżnicowany obraz Instagram Stories i Aktualności, zespół Facebook IQ przeprowadził ankietę w grupie ekspertów, czyli prawie 10 tys. osób w Brazylii, Indonezji, USA i Wielkiej Brytanii w wieku 13-55 lat, które korzystają z Instagramu co najmniej raz w tygodniu. Z badania wynika, że ludzie korzystają inaczej z Aktualności na Instagramie, a inaczej z Instagram Stories. Ta wiedza pozwala marketerom odpowiednio dostosować kampanie prowadzone na różnych platformach.
Obecnie ponad połowa użytkowników Instagramu na całym świecie regularnie korzysta z relacji i Aktualności. Oba produkty umożliwiają oglądanie, tworzenie i udostępnianie zdjęć oraz filmów. Jednak występują pewne zasadnicze różnice.

Instagram Stories

Treści w Instagram Stories (formacie wprowadzonym w 2016 r.) są pełnoekranowe i znikają w ciągu 24 godzin (o ile nie zostaną zapisane). Można je urozmaicić przy użyciu żartobliwych dodatków kreatywnych, takich jak naklejki, ikony emoji i GIF-y.

Aktualności na Instagramie

Treści w Aktualnościach na Instagramie (formacie wprowadzonym w 2010 r.) zajmują mniejszą część ekranu i pozostają na stałe w profilach użytkowników (o ile nie zostaną usunięte). Można je edytować przy użyciu filtrów.

Ankietowani użytkownicy dostrzegli także inne podobieństwa i różnice. We wszystkich czterech krajach użytkownicy zdecydowanie postrzegają zarówno Instagram Stories, jak i Aktualności na Instagramie jako wizualnie atrakcyjne przestrzenie, w których można rozwinąć skrzydła kreatywności. Ponadto ankietowani mają też tendencję do kojarzenia każdego z umiejscowień z innymi przypadkami użycia. Na przykład chętniej wybierają relacje, aby zobaczyć na żywo niefiltrowane treści – takie jak relacje zza kulis Miesiąca mody czy nagrania Boomerang sportowców przygotowujących się do ważnych zawodów. Z drugiej strony chętnie korzystają z Aktualności z innych powodów – najczęstszymi są poszukiwanie informacji oraz poznawanie produktów i marek.

Na podstawie tych wniosków marketer może wykorzystać Aktualności, aby przedstawić jakąś osobę lub opublikować aktualizacje na temat marki lub produktu. Może też wykorzystać relacje, aby mocniej zainteresować odbiorców poprzez autentyczne treści publikowane w czasie rzeczywistym.

Na czym polega atrakcyjność relacji?

Chociaż Instagram Stories wprowadzono niespełna dwa lata temu, na świecie jest już ponad 300 mln aktywnych użytkowników tej funkcji2. Aby zrozumieć przyczyny tak szybkiego wzrostu popularności tego formatu, w ankiecie pytaliśmy przede wszystkim o cechy produktu, które użytkownicy cenią sobie najbardziej3.

Wielu ankietowanych wyraziło silne poparcie tezy, że relacje polepszają komunikację ze znajomymi i z rodziną4. Niektórym ankietowanym podobało się, że niezapisane treści znikają po 24 godzinach. Według nich ten format sprzyja także większej autentyczności. Więcej niż jeden na trzech użytkowników Instagramu zainteresował się marką lub produktem po obejrzeniu relacji w Instagram Stories.

Chociaż wyniki były jednoznaczne we wszystkich czterech krajach, szczególnie wyraźnie rysowały się w Brazylii i Indonezji. Także w tych dwóch krajach zaobserwowaliśmy najwyższą deklarowaną aktywność w odniesieniu do relacji spośród czterech krajów objętych badaniem. Wraz ze wzrostem aktywności względem relacji w USA i Wielkiej Brytanii odnotowujemy w tych krajach także rosnącą przychylność dla tego formatu.

Źródło: https://business.instagram.com