Blog

Tworzenie atrakcyjnych reklam w Instagram Stories
Aktualności, Instagram

Tworzenie atrakcyjnych reklam w Instagram Stories

Od momentu wprowadzenia Instagram Stories firmy wykorzystują ten pełnoekranowy format do swoich indywidualnych potrzeb. W ciągu zaledwie roku zupełnie odmienił on sposób, w jaki marki docierają do klientów – w typowym miesiącu relację tworzy ponad 50% firm.1 Ponad 300 mln osób na całym świecie codziennie ogląda i tworzy relacje2, a Instagram Stories stają się coraz to skuteczniejszym sposobem na wyróżnienie firmy i zainspirowanie odbiorców do działania.
Chcemy, aby marketerzy dobrze poznali i opanowali ten nowy format. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z Facebook IQ3. Jej celem było zbadanie, które elementy materiałów reklamowych najmocniej przyciągają uwagę i przekładają się na wyniki.

W trakcie jednego z badań przeprowadzonych w USA okazało się, że niektóre strategie związane ze skutecznymi reklamami w Aktualnościach na urządzeniach mobilnych – takie jak szybkość przekazu informacji i obecność marki lub produktu w reklamie przez cały czas – mogą być skuteczne także w przypadku reklam w relacjach4. Skuteczność zmierzono na podstawie dwóch czynników: punktu zwrotnego oraz wystąpienia reakcji. Punkt zwrotny umożliwia mierzenie prawdopodobieństwa zauważenia, wyświetlenia i zapamiętania reklamy. Wystąpienie reakcji określa prawdopodobieństwo wywołania reakcji i podjęcia działania w stosunku do marki.

Zalecenia dotyczące materiałów reklamowych w relacjach

Aby ułatwić marketerom tworzenie bardziej atrakcyjnych reklam w Instagram Stories, przedstawiamy kilka wniosków z niedawnego badania przeprowadzonego na zlecenie Facebooka. Dotyczyło ono kwestii, o których powinni pamiętać reklamodawcy podczas tworzenia reklam w Instagram Stories5.

1. Trafność przede wszystkim.

Reklamy w Instagram Stories uzyskujące najlepsze wyniki miały zwykle wyższy wskaźnik trafności niż reklamy o gorszych wynikach. Ponadto lepiej przyciągały uwagę, były bardziej przystępne i pasowały do reklamowanej marki.

2. Liczą się sekundy.

Reklamy w relacjach uzyskujące najlepsze wyniki były zwykle krótsze i szybciej prezentowały markę niż reklamy o gorszych wynikach.

3. Im szybszy rytm, tym większe korzyści.

W przypadku reklam w relacjach, które składały się z wielu scen, sceny w reklamach uzyskujących najlepsze wyniki były zwykle krótsze niż w reklamach o gorszych wynikach6.

4. Prezentacja produktu poprawia wyniki.

Spośród testowanych reklam w Instagram Stories tylko około połowa zawierała reklamowane produkty podczas użytkowania i to właśnie te reklamy uzyskały wyższe wartości kluczowych wskaźników7.

5. Specjalnie przygotowane reklamy muszą być zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych.

Niemal połowa testowanych reklam była przygotowana specjalnie na potrzeby Instagram Stories, ale niewielu z nich udało się uzyskać zadowalające wyniki (czyli znaleźć się w 33% najwyżej ocenianych reklam). Powodem mogły być dłuższe sceny w tych reklamach i dłuższe oczekiwanie na prezentację głównego przekazu.